ชั้นมินิมาร์ท

 

 
 
 

ชั้นเหล็ก Micro Rack

- กว้าง 100 ชม. ลีก 50 ชม. สูง 200 ชม.

ชุดต้น 3,700 ชุดต่อ 2,800 บาท

- กว้าง 120 ชม. ลึก 50 ชม. สูง 200 ชม.

ชุดต้น 4,000 ชุดต่อ 3,100 บาท

- กว้าง 120 ซม. ลึก 60 ชม. สูง 200 ชม.

ชุดต้น 4,200 ชุดต่อ 3,300 บาท

- กว้าง 150 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 200 ชม.

ชุดต้น 4,600 ชุดต่อ 3,700 บาท

*พิเศษ เสาสูง 240 ชม."* สามารถเพิ่มขั้นได้

- กว้าง 100 ชม. ลีก 50 ชม. 500 บาท

- กว้าง 120 ชม. ลีก 50 ชม. 550 บาท

- กว้าง 120 ชม. ลีก 60 ชม. 600 บาท

- กว้าง 150 ชม. ลึก 60 ชม. 650 บาท

 

ชั้นเหล็ก Micro Rack (รหัสสินค้า : MC100)

- กว้าง 100  ลึก 50 สูง 200 ซม.

- ไมโครแร็ค Micro Rack ชั้นเหล็กน็อคดาวน์ รับน้ำหนักได้ 150 กก./ ชั้น 1ชุด มี 4 ชั้น

- ขนาด 100x50x200 ซม. ราคา 3,700 บาท ชุดต่อราคา 2,800 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 500 บาท)

- ขนาด 100x50x240 ซม. ราคา 4,200 บาท ชุดต่อราคา 3,050 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 500 บาท)

- ขนาดเสาเหล็กหนา 6x6.5x1.8 มม.ทำจากเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูปตัว T เจาะรูตลอดเสา

  สำหรับเกี่ยวตะขอรับแผ่นชั้นเหล็กคาดข้างและคาดหลังสีน้ำเงินหนา 2.0 มม.

- แผ่นชั้นเหล็กสีเทาขนาดเหล็กหนา 0.7 มม.มีกระดูกงูรองใต้แผ่นเหล็ก 2 เส้น

- ตะขอเหล็กรับแผ่นสีกาวาไนท์ทำจากเหล็กแผ่นขึ้นรูปตัว U ขนาดเหล็กหนา 2.0 มม. เหล็กที่นำมาใช้

- ผ่านการพ่นสีฝุ่นและอบด้วยความร้อนมาตรฐาน รับประกันโครงสร้าง 1 ปี

 

 

ชั้นเหล็ก Micro Rack

- กว้าง 100  ลึก 50 สูง 200 ซม. ( รหัสสินค้า : MC120 )

- ไมโครแร็ค Micro Rack ชั้นเหล็กน็อคดาวน์ รับน้ำหนักได้ 150 กก./ ชั้น 1ชุด มี 4 ชั้น

- ขนาด 120x50x200 ซม. ราคา 4,000 บาท ชุดต่อราคา 3,100 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 550 บาท)

- ขนาด 120x50x240 ซม. ราคา 4,500 บาท ขุลต่อราคา 3,350 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 550 บาท)

- ขนาดเสาเหล็กหนา 6x6.5x1.8 มม.ทำจากเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูปตัว T เจาะรูตลอดเสา

  สำหรับเกี่ยวตะขอรับแผ่นชั้นเหล็กคาดข้างและคาดหลังสีน้ำเงิน หนา 2.0 มม.

- แผ่นชั้นเหล็กสีเทาขนาดเหล็กหนา 0.7 มม. มีกระดูกงูรองใต้แผ่นเหล็ก 2 เส้น

- ตะขอเหล็กรับแผ่นสีกาวาไนท์ทำจากเหล็กแผ่นขึ้นรูปตัว U ขนาดเหล็กหนา 2.0 มม. เหล็กที่นำมาใช้ผ่านการพ่นสีฝุ่น

  และอบด้วยความร้อนมาตรฐาน รับประกันโครงสร้าง 1 ปี

 
 

ชั้นเหล็ก Micro Rack

- กว้าง 120  ลึก 60 สูง 200 ซม. ( รหัสสินค้า : MC120-60 )

- ไมโครแร็ค Micro Rack ชั้นเหล็กน็อคดาวน์ รับน้ำหนักได้ 150 กก./ ชั้น 1ชุด มี 4 ชั้น

- ขนาด 120x60x200 ซม. ราคา 4,200 บาท ชุดต่อราคา 3,300 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 600 บาท)

- ขนาด 120x60x240 ซม. ราคา 4,700 บาท ชุดต่อราคา 3,550 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 600 บาท)

- ขนาดเสาเหล็กหนา 6x6.5x1.8 มม.ทำจากเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูปตัว T เจาะรูตลอดเสา

  สำหรับเกี่ยวตะขอรับแผ่นชั้นเหล็กคาดข้างและคาดหลังสีน้ำเงินหนา 2.0 มม.

- แผ่นชั้นเหล็กสีเทาขนาดเหล็กหนา 0.7 มม. มีกระดูกงูรองใต้แผ่นเหล็ก 2 เส้น

- ตะขอเหล็กรับแผ่นสีกาวาไนท์ทำจากเหล็กแผ่นขึ้นรูปตัว U ขนาดเหล็กหนา 2.0 มม.

  เหล็กที่นำมาใช้ผ่านการพ่นสีฝุ่นและอบด้วยความร้อนมาตรฐาน รับประกันโครงสร้าง 1 ปี

 

ชั้นเหล็ก Micro Rack

- กว้าง 100  ลึก 50 สูง 200 ซม. ( รหัสสินค้า : MC120 )

- ไมโครแร็ค Micro Rack ชั้นเหล็กน็อคดาวน์ รับน้ำหนักได้ 150 กก./ ชั้น 1ชุด มี 4 ชั้น

- ขนาด 120x50x200 ชม. ราคา 4,000 บาท ชุดต่อราคา 3,100 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 550 บาท)

- ขนาด 120x50x240 ชม. ราคา 4,500 บาท ขุลต่อราคา 3,350 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 550 บาท)

- ขนาดเสาเหล็กหนา 6x6.5x1.8 มม.ทำจากเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูปตัว T เจาะรูตลอดเสา

  สำหรับเกี่ยวตะขอรับแผ่นชั้นเหล็กคาดข้างและคาดหลังสีน้ำเงิน หนา 2.0 มม.

- แผ่นชั้นเหล็กสีเทาขนาดเหล็กหนา 0.7 มม. มีกระดูกงูรองใต้แผ่นเหล็ก 2 เส้น

- ตะขอเหล็กรับแผ่นสีกาวาไนท์ทำจากเหล็กแผ่นขึ้นรูปตัว U ขนาดเหล็กหนา 2.0 มม.

  เหล็กที่นำมาใช้ผ่านการพ่นสีฝุ่นและอบด้วยความร้อนมาตรฐาน รับประกันโครงสร้าง 1 ปี

 

ชั้นเหล็กขนาดกลาง Medium Rack

- ขนาด 200x60x200 ซม. (รหัสสินค้า : H009)

- รับน้ำหนักได้ 300 กก./ ชั้น 1ชุด มี 4 ชั้น

- ขนาดกว้าง 200 ซม.ลีก 60 ซม.สูง 200 ซม.

- ชุดต้นใช้เสา 2 ต้น ราคาสุทธิ 7,500 บาท

- ชุดต่อใช้เสา 1 ต้น ราคาสุทธิ 6,500 บาท

เพิ่มชั้นชุดละ 1,400 บาท

- ความหนาของเสาเหล็ก 65x50x1.5 มม.

- ความหนาของคาน 60x40x1.2 มม.

- ความหนาของแผ่นชั้น 0.5 มม.

- เหล็กที่นำมาใช้ผ่านการพ่นสีฝุ่นและผ่านการอบด้วยความร้อนมาตรฐาน

- ปรับระดับชั้นได้ตามต้องการ รับประกันโดรงสร้าง 1 ปี

 

ชั้นเหล็กขนาดกลาง Medium Rack

- ขนาด 150x60x250 ซม. รหัสสินค้า : H0032

- รับน้ำหนักได้ 350 กก./ ชั้น 1 ชุด มี 4 ชั้น

- ขนาดกว้าง 150 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 250 ซม.

- ชุดต้นใช้เสา 2 ต้น ราคาสุทธิ 7,000 บาท

- ชุดต่อใช้เสา 1 ต้น ราคาสุทธิ 5,750 บาท

เพิ่มชั้นชุดละ 1,100 บาท

- ความหนาของเสาเหล็ก 65x50x1.5 มม.

- ความหนาของคาน 60x40x1.2 มม.

- ความหนาของแผ่นชั้น 0.5 มม.

- เหล็กที่นำมาใช้ผ่านการพ่นสีฝุ่นและผ่านการอบด้วยความร้อนมาตรฐาน

- ปรับระดับชั้นได้ตามต้องการ รับประกันโครงสร้าง 1 ปี

 

ชั้นมินิมาร์ท ชั้นเหล็กวางของ โครงเหล็กวางของ จำหน่ายชั้นวางสินค้า ชั้นมินิมาร์ท สำหรับร้านค้า แข็งแรง ทนทาน ออกแบบ ผลิต ติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ใช้วางสินค้าต่างๆ ขนมคบเคี้ยว อาหารแห้ง เครื่องเขียน น้ำยาทำความสะอาด กระดาษ สำหรับร้านค้า ร้านโชห่วย ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านค้าปลีก

ชั้นมินิมาร์ท ชั้นโชว์ของ ชั้นวางสินค้ามินิมาร์ทชั้นวางของชั้นวางสินค้า ชั้นโชว์ของ ชั้นเหล็กวางของ จำหน่ายช้้นวางสินค้า สำหรับร้านค้า มินิมาร์ท ร้านค้าทั่วไป ชั้นวางของมินิมาร์ท อุปกรณ์ชั้นวางสินค้าสำหรับขายของ ขายสินค้า เชลฟ์วางของ วางสินค้า หรือ ชั้นวางสินค้าเหล็ก ชั้นวางสินค้าปลีก ชั้นวางสินค้าในห้างวางของในร้าน มินิมาร์ท ร้านสะดวกซื้อ แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับร้านค้าปลีก ร้านโชว์ห่วย ร้านมินิมาร์ท ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต

ชั้นมินิมาร์ท ชั้นวางสินค้า ร้านค้าปลีกคุณภาพดี ราคาถูก ชั้นวางของ เฟอร์นิเจอร์เหล็ก ราคาถูก ชั้นวางของเหล็ก เหล็กอย่างดี สามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการได้ อุปกรณ์มินิมาร์ท ราคาถูก

 

 

 

ชั้นมินิมาร์ท ชั้นวางสินค้าสำหรับร้านค้า มินิมาร์ท ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน ชั้นวางสินค้ามินิมาร์ท ชั้นวางของมินิมาร์ท อุปกรณ์ชั้นวางสินค้าสำหรับขายของ สามารถออกแบบตามขนาดพื้นที่ร้านลูกค้า

ชั้นมินิมาร์ท ชั้นวางสินค้า ชั้นเหล็ก ชั้นมินิมาร์ท จำหน่ายช้้นวางสินค้า อุปกรณ์ชั้นวางสินค้าสำหรับขายของในร้านมินิมาร์ท ราคาถูก ชั้นวางสินค้าสำหรับร้านค้า มินิมาร์ท แข็งแรง ทนทาน

 

ชั้นวางของมินิมาร์ท ชั้นขายของ อุปกรณ์ชั้นวางสินค้าสำหรับขายของ ขายสินค้า เชลฟ์วางของ shelf วางสินค้า หรือ ชั้นวางสินค้าเหล็ก มีแบบ มีขนาด ให้เลือกหลากหลาย

ชั้นวางสินค้าซุปเปอร์สโตร์ ชั้นวางสินค้าแบบผสมระหว่าง แร็ค กับ เชลฟ์ หรือแรคครอบชั้นวางสินค้า ใช้สำหรับเก็บสินค้า เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและประหยัดเวลาการเคลื่อนย้ายสินค้าจาก สต็อก ไปขึ้นบน ชั้นวางสินค้า

 

 

ชั้นวางสินค้า ซุปเปอร์สโตร์ ได้รับความนิยมสูงในร้านที่เน้นประหยัดพื้นที่ใช้สอย เนื่องจากการที่ตัว เชลฟ์ นั้น ด้านบนมีชั้นสต๊อก ส่วนตัว เชลฟ์ ด้านล่าง ใช้สำหรับขายสินค้า จึงช่วยให้ประหยัดพื้นที่ ไม่ต้องทำห้องสโตร์ หรือ ห้องสต๊อก เพิ่มนั่นเองออกแบบให้เหมาะกับร้านค้าของลูกค้า ทำให้ทุกตารางนิ้วของร้านลูกค้า ใช้ประโยชน์ได้สูงที่สุด ชั้นวางสินค้า ชั้นวางของ ชั้ันเหล็ก แข็งแรงใช้งานทน ผลิตจากเหล็กและวัสดุคุณภาพ จัดระเบียบสินค้าภายในคลังได้ดี สินค้ามีให้เลือกหลากหลายขนาด ออกแบบ ติดตั้ง ครบจบที่เดียว

- ชั้นเหล็ก ชั้นวางของเหล็ก รองรับน้ำหนัก 50-200 กิโลกรัม ต่อชั้น ติดตั้งง่าย คุณภาพสูง พร้อมบริการหลังการขาย จัดส่งทั่วไทย จำหน่ายชั้นเหล็กทุกขนาด

 - ชั้นมินิมาร์ท ชั้นวางสินค้า ชั้นวางของ จำหน่ายชั้นวางสินค้า ชั้นมินิมาร์ท ชั้นวางสินค้ามินิมาร์ท ชั้นวางของ ชั้นขายของ ชั้นขายของชำ ชั้นวางสินค้าสำหรับร้านค้า

   มินิมาร์ท แข็งแรง ทนทาน ใช้งานนานนับ 10 ปี ติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพ

 - จำหน่าย ชั้นวางของเหล็ก ชั้นสต็อกสินค้า ชั้นวางสินค้าในโรงงาน ชั้นเหล็กวางสินค้า แข็งแรง ทนทาน ชั้นเหล็กทุกขนาด Rack Shelf

   ชั้นวางของผลิตจากเหล็กมาตรฐาน สินค้าพร้อมส่ง

 - โครงเหล็กวางของ ชั้นวางของโครงเหล็ก โครงเหล็กแข็งแรง วางสินค้าอุตสาหกรรม รับผลิตและออกแบบตามความต้องการ แข็งแรง ทนทาน บริการจัดส่ง พร้อมติดตั้ง

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ กิตติพงศ์  

Tel: 065-453-5369

ID LINE: @wehappyshop

 

 

บริษัท วีแฮปปี้ จำกัด

410 ม.1 ซ.มังกร-ขันดี ถ.เทพารักษ์ ซ.116

ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ

จ.สมุทรปราการ 10280

Tel:  02-059-2891, 065-453-5369

Fax: 02-385-3690

E-mail: kittipong4@hotmail.com

https://www.ชั้นมินิมาร์ท.com/

https://www.xn--b3c0afa3bbo1inrb1wtb.com 

 

Visitors: 4,367