ชั้นเหล็กขนาดกลาง Medium Rack 150x60x250 ซม

 

ชั้นเหล็กขนาดกลาง Medium Rack 150x60x200 ซม.

ชั้นเหล็ก Micro Rack

- กว้าง 100  ลึก 50 สูง 200 ซม. ( รหัสสินค้า : MC120 )

- ไมโครแร็ค Micro Rack ชั้นเหล็กน็อคดาวน์ รับน้ำหนักได้ 150 กก./ ชั้น 1ชุด มี 4 ชั้น

- ขนาด 120x50x200 ชม. ราคา 4,000 บาท ชุดต่อราคา 3,100 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 550 บาท)

- ขนาด 120x50x240 ชม. ราคา 4,500 บาท ขุลต่อราคา 3,350 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 550 บาท)

- ขนาดเสาเหล็กหนา 6x6.5x1.8 มม.ทำจากเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูปตัว T เจาะรูตลอดเสา

  สำหรับเกี่ยวตะขอรับแผ่นชั้นเหล็กคาดข้างและคาดหลังสีน้ำเงิน หนา 2.0 มม.

- แผ่นชั้นเหล็กสีเทาขนาดเหล็กหนา 0.7 มม. มีกระดูกงูรองใต้แผ่นเหล็ก 2 เส้น

- ตะขอเหล็กรับแผ่นสีกาวาไนท์ทำจากเหล็กแผ่นขึ้นรูปตัว U ขนาดเหล็กหนา 2.0 มม.

  เหล็กที่นำมาใช้ผ่านการพ่นสีฝุ่นและอบด้วยความร้อนมาตรฐาน รับประกันโครงสร้าง 1 ปี

 

 

ชั้นเหล็ก Micro Rack

- กว้าง 100 ชม. ลีก 50 ชม. สูง 200 ชม.

ชุดต้น 3,700 ชุดต่อ 2,800 บาท

- กว้าง 120 ชม. ลึก 50 ชม. สูง 200 ชม.

ชุดต้น 4,000 ชุดต่อ 3,100 บาท

- กว้าง 120 ซม. ลึก 60 ชม. สูง 200 ชม.

ชุดต้น 4,200 ชุดต่อ 3,300 บาท

- กว้าง 150 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 200 ชม.

ชุดต้น 4,600 ชุดต่อ 3,700 บาท

*พิเศษ เสาสูง 240 ชม."* สามารถเพิ่มขั้นได้

- กว้าง 100 ชม. ลีก 50 ชม. 500 บาท

- กว้าง 120 ชม. ลีก 50 ชม. 550 บาท

- กว้าง 120 ชม. ลีก 60 ชม. 600 บาท

- กว้าง 150 ชม. ลึก 60 ชม. 650 บาท

 


 ชั้นเหล็ก Micro Rack 100x50x200 ซม.

 

ชั้นเหล็ก Micro Rack (รหัสสินค้า : MC100)

- กว้าง 100  ลึก 50 สูง 200 ซม.

- ไมโครแร็ค Micro Rackชั้นเหล็กน็อคดาวน์ รับน้ำหนักได้ 150 กก./ ชั้น 1ชุด มี 4 ชั้น

- ขนาด 100x50x200 ซม. ราคา 3,700 บาท ชุดต่อราคา 2,800 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 500 บาท)

- ขนาด 100x50x240 ซม. ราคา 4,200 บาท ชุดต่อราคา 3,050 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 500 บาท)

- ขนาดเสาเหล็กหนา 6x6.5x1.8 มม.ทำจากเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูปตัว T เจาะรูตลอดเสา

  สำหรับเกี่ยวตะขอรับแผ่นชั้นเหล็กคาดข้างและคาดหลังสีน้ำเงินหนา 2.0 มม.

- แผ่นชั้นเหล็กสีเทาขนาดเหล็กหนา 0.7 มม.มีกระดูกงูรองใต้แผ่นเหล็ก 2 เส้น

- ตะขอเหล็กรับแผ่นสีกาวาไนท์ทำจากเหล็กแผ่นขึ้นรูปตัว U ขนาดเหล็กหนา 2.0 มม. เหล็กที่นำมาใช้

- ผ่านการพ่นสีฝุ่นและอบด้วยความร้อนมาตรฐาน รับประกันโครงสร้าง 1 ปี

 

ชั้นเหล็ก Micro Rack 120x50x200 ซม.

 

 

ชั้นเหล็ก Micro Rack

- กว้าง 100  ลึก 50 สูง 200 ซม. ( รหัสสินค้า : MC120 )

- ไมโครแร็ค Micro Rack ชั้นเหล็กน็อคดาวน์ รับน้ำหนักได้ 150 กก./ ชั้น 1ชุด มี 4 ชั้น

- ขนาด 120x50x200 ซม. ราคา 4,000 บาท ชุดต่อราคา 3,100 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 550 บาท)

- ขนาด 120x50x240 ซม. ราคา 4,500 บาท ขุลต่อราคา 3,350 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 550 บาท)

- ขนาดเสาเหล็กหนา 6x6.5x1.8 มม.ทำจากเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูปตัว T เจาะรูตลอดเสา

  สำหรับเกี่ยวตะขอรับแผ่นชั้นเหล็กคาดข้างและคาดหลังสีน้ำเงิน หนา 2.0 มม.

- แผ่นชั้นเหล็กสีเทาขนาดเหล็กหนา 0.7 มม. มีกระดูกงูรองใต้แผ่นเหล็ก 2 เส้น

- ตะขอเหล็กรับแผ่นสีกาวาไนท์ทำจากเหล็กแผ่นขึ้นรูปตัว U ขนาดเหล็กหนา 2.0 มม. เหล็กที่นำมาใช้ผ่านการพ่นสีฝุ่น

  และอบด้วยความร้อนมาตรฐาน รับประกันโครงสร้าง 1 ปี

 
 

ชั้นเหล็ก Micro Rack

- กว้าง 120  ลึก 60 สูง 200 ซม. ( รหัสสินค้า : MC120-60 )

- ไมโครแร็ค Micro Rack ชั้นเหล็กน็อคดาวน์ รับน้ำหนักได้ 150 กก./ ชั้น 1ชุด มี 4 ชั้น

- ขนาด 120x60x200 ซม. ราคา 4,200 บาท ชุดต่อราคา 3,300 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 600 บาท)

- ขนาด 120x60x240 ซม. ราคา 4,700 บาท ชุดต่อราคา 3,550 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 600 บาท)

- ขนาดเสาเหล็กหนา 6x6.5x1.8 มม.ทำจากเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูปตัว T เจาะรูตลอดเสา

  สำหรับเกี่ยวตะขอรับแผ่นชั้นเหล็กคาดข้างและคาดหลังสีน้ำเงินหนา 2.0 มม.

- แผ่นชั้นเหล็กสีเทาขนาดเหล็กหนา 0.7 มม. มีกระดูกงูรองใต้แผ่นเหล็ก 2 เส้น

- ตะขอเหล็กรับแผ่นสีกาวาไนท์ทำจากเหล็กแผ่นขึ้นรูปตัว U ขนาดเหล็กหนา 2.0 มม.

  เหล็กที่นำมาใช้ผ่านการพ่นสีฝุ่นและอบด้วยความร้อนมาตรฐาน รับประกันโครงสร้าง 1 ปี

 

ชั้นเหล็กขนาดกลาง Medium Rack 150x60x200 ซม.

ชั้นเหล็ก Micro Rack

- กว้าง 100  ลึก 50 สูง 200 ซม. ( รหัสสินค้า : MC120 )

- ไมโครแร็ค Micro Rack ชั้นเหล็กน็อคดาวน์ รับน้ำหนักได้ 150 กก./ ชั้น 1ชุด มี 4 ชั้น

- ขนาด 120x50x200 ชม. ราคา 4,000 บาท ชุดต่อราคา 3,100 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 550 บาท)

- ขนาด 120x50x240 ชม. ราคา 4,500 บาท ขุลต่อราคา 3,350 บาท (เพิ่มแผ่นชั้น 550 บาท)

- ขนาดเสาเหล็กหนา 6x6.5x1.8 มม.ทำจากเหล็กแผ่นรีดขึ้นรูปตัว T เจาะรูตลอดเสา

  สำหรับเกี่ยวตะขอรับแผ่นชั้นเหล็กคาดข้างและคาดหลังสีน้ำเงิน หนา 2.0 มม.

- แผ่นชั้นเหล็กสีเทาขนาดเหล็กหนา 0.7 มม. มีกระดูกงูรองใต้แผ่นเหล็ก 2 เส้น

- ตะขอเหล็กรับแผ่นสีกาวาไนท์ทำจากเหล็กแผ่นขึ้นรูปตัว U ขนาดเหล็กหนา 2.0 มม.

  เหล็กที่นำมาใช้ผ่านการพ่นสีฝุ่นและอบด้วยความร้อนมาตรฐาน รับประกันโครงสร้าง 1 ปี

 

ชั้นเหล็กขนาดกลาง Medium Rack 200x60x200 ซม.

ชั้นเหล็กขนาดกลาง Medium Rack

- ขนาด 200x60x200 ซม. (รหัสสินค้า : H009)

- รับน้ำหนักได้ 300 กก./ ชั้น 1ชุด มี 4 ชั้น

- ขนาดกว้าง 200 ซม.ลีก 60 ซม.สูง 200 ซม.

- ชุดต้นใช้เสา 2 ต้น ราคาสุทธิ 7,500 บาท

- ชุดต่อใช้เสา 1 ต้น ราคาสุทธิ 6,500 บาท

เพิ่มชั้นชุดละ 1,400 บาท

- ความหนาของเสาเหล็ก 65x50x1.5 มม.

- ความหนาของคาน 60x40x1.2 มม.

- ความหนาของแผ่นชั้น 0.5 มม.

- เหล็กที่นำมาใช้ผ่านการพ่นสีฝุ่นและผ่านการอบด้วยความร้อนมาตรฐาน

- ปรับระดับชั้นได้ตามต้องการ รับประกันโดรงสร้าง 1 ปี

 

ชั้นเหล็กขนาดกลาง Medium Rack 150x60x250 ซม

 

ชั้นเหล็กขนาดกลาง Medium Rack

- ขนาด 150x60x250 ซม. รหัสสินค้า : H0032

- รับน้ำหนักได้ 350 กก./ ชั้น 1 ชุด มี 4 ชั้น

- ขนาดกว้าง 150 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 250 ซม.

- ชุดต้นใช้เสา 2 ต้น ราคาสุทธิ 7,000 บาท

- ชุดต่อใช้เสา 1 ต้น ราคาสุทธิ 5,750 บาท

เพิ่มชั้นชุดละ 1,100 บาท

- ความหนาของเสาเหล็ก 65x50x1.5 มม.

- ความหนาของคาน 60x40x1.2 มม.

- ความหนาของแผ่นชั้น 0.5 มม.

- เหล็กที่นำมาใช้ผ่านการพ่นสีฝุ่นและผ่านการอบด้วยความร้อนมาตรฐาน

- ปรับระดับชั้นได้ตามต้องการ รับประกันโครงสร้าง 1 ปี

 

 Visitors: 5,010